PTA Maluku Utara

Pembinaan Rohani Oleh YM H. M. Ali Syarifuddin M. Lc. SH. M.Ag.

Sofifi, 6 April 2021

Pembinaan rohani rutin yang diadakan setiap seminggu sekali, selepas shalat ashar pada hari Rabu kali ini dipimpin oleh Hakim Tinggi PTA Maluku Utara, Bapak H. M. Ali Syarifuddin M. Lc. SH. M.Ag. Pada kesempatan ini, beliau menceritakan tentang kisah do’a Rasulullah SAW yang ditolak oleh Allah SWT. Kisah pertama datang dari Nabi Muhammad, di mana pada satu hari Rasulullah SAW datang dari daerah berbukit. Setelah Rasulullah SAW sampai di masjid Bani Mu’awiyah, beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan salat dua rakaat. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan agak panjang kepada Allah SWT.

Setelah selesai berdoa, Rasulullah SAW pun berpaling kepada kami lalu berkata:

“Aku telah memohon kepada Allah SWT tiga hal. Dari tiga hal itu, hanya dua hal yang Dia kabulkan sementara yang satu lagi ditolak,” katanya.

Dua doa yang dikabulkan tersebut yaitu, pertama Rasulullah memohon agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan musim susah (paceklik) yang berkepanjangan. Kedua, memohon kepada Allah SWT agar umat Rasulullah jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam.

Sementara itu, doa yang ditolak oleh Allah yaitu permohonan agar umat Rasulullah terbebas dari pertikaian sesama mereka (peperangan, percekcokan antara sesama umat Islam).