Wali Nikah Oleh YM Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.